Softvér Adobe® Acrobat® Pro DC a Adobe® Acrobat® Standard DC

 

Víta vás súbor ReadMe pre produkty Adobe® Acrobat® Pro DC a Adobe® Acrobat®  Standard DC, ktorý obsahuje dôležité informácie o produktoch Adobe Acrobat. V položkách súboru ReadMe, ktoré sa týkajú všetkých produktov, nie je uvedený názov produktu. Informácie o podpore produktu Adobe Acrobat DC nájdete na adrese http://www.adobe.com/go/acrobat_support_sk

 

Systémové požiadavky

 

Aplikácie Acrobat Pro DC a Acrobat Standard DC pre operačný systém Windows® majú nasledujúce požiadavky:

 

·        1,5 gigahertzový procesor

·        Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (32 bitový a 64 bitový) alebo 2012 R2 (64 bitový); Windows 7 (32 bitový a 64 bitový); Windows 8 (32 bitový a 64 bitový); Windows 8.1 (32 bitový a 64 bitový)

·        1 GB pamäte RAM

·        2,5 GB voľného miesta na pevnom disku, ak sa inštaluje z disku DVD a 4,5 GB voľného miesta na pevnom disku, ak sa inštaluje z balíka na prevzatie. Okrem toho inštalačný program vytvára počas inštalácie dočasné súbory, takže v danom čase je skutočné miesto potrebné na pevnom disku väčšie ako uvedené hodnoty.

·        Rozlíšenie obrazovky 1 024 x 768

·        Internet Explorer® 8, 9, 10 (minimálne Windows 8), 11; Firefox (ESR)

·        Jednotka DVD-ROM v prípade inštalácie z disku DVD

·        Voliteľné hardvérové urýchľovanie videa

 

Pokyny na inštaláciu

 

Podľa nasledujúcich pokynov nainštalujte nový softvér alebo vykonajte aktualizáciu z predchádzajúcej verzie. Ak inštalujete aktualizáciu, môže byť potrebné poskytnúť dôkaz vlastníctva.

Inštalácia aplikácie Adobe Acrobat DC v systéme Windows

 

1. Reštartujte systém Windows a vypnite všetok antivírusový softvér.

 

2. Pripojte počítač na internet.

 

3. Spustite inštaláciu:

  • Ak ste aplikáciu Acrobat zakúpili na disku DVD, vložte disk DVD.
  • Ak ste aplikáciu Acrobat zakúpili vo forme balíka na prevzatie, prevezmite balík do umiestnenia na pevnom disku.

 

Spoločnosť Adobe odporúča pred nainštalovaním softvéru zálohovať prevzatý balík, pokiaľ možno na disk DVD. Dvakrát kliknite na súbor .exe, aby sa dekomprimoval.

 

Na pracovnej ploche sa vytvorí priečinok <systémová jednotka>:\users\<meno užívateľa>\Desktop\Adobe Acrobat DCalebo

priečinok

<systémová jednotka>:\users\<meno užívateľa>\Desktop\Adobe Acrobat 2015

 

 .

 

Keď budete pripravení na inštaláciu, otvorte priečinok a dvakrát kliknite na súbor setup.exe.

 

Obrazovka inštalačného programu sa zobrazí v rovnakom jazyku ako má operačný systém počítača a zobrazí informácie o sériovom čísle/inštalácii skúšobnej verzie, vlastníctve PDF a o aktualizačnom programe. Nezabudnite si nastaviť operačný systém svojho počítača na angličtinu alebo na jazyk, ktorý ste zakúpili.

 

4. Zadajte svoje sériové číslo alebo nainštalujte aplikáciu v skúšobnom režime. Sériové číslo pre jednotlivo licencované zakúpené produkty sa nachádza na vonkajšej strane obalu disku DVD. Pri produktoch dodávaných formou elektronického prevzatia softvéru (ESD - electronic software download) zakúpených prostredníctvom obchodu Adobe Store sa nachádza na stránke s potvrdením o zakúpení. Sériové číslo jednotlivo licencovaných produktov zakúpených formou ESD sa tiež nachádza v histórii objednávok online na adrese http://www.adobe.com. Sériové číslo pre produkty zakúpené prostredníctvom webovej lokality Adobe Licensing Website je k dispozícii vo vašich záznamoch na adrese http://licensing.adobe.com.

 

5. Za účelom prispôsobenej inštalácie, ako napríklad pri zmene miesta priečinka aplikácií, kliknite na tlačidlo „Prispôsobiť“ a vyberte priečinok, do ktorého chcete aplikáciu nainštalovať.

 

Kliknite na položku „Inštalovať“. Inštalácia bude teraz pokračovať.

 

6. Ak sú spustené procesy, ktoré sú v konflikte s inštaláciou, inštalačný program vyžaduje ich zatvorenie skôr, ako budete môcť pokračovať v inštalácii. Zavrite procesy a následne kliknutím na inštalačný program pokračujte v inštalácii.

 

7. Ako posledné sa zobrazí dialógové okno „Inštalácia dokončená“; kliknite na položku „Dokončiť“ alebo kliknite na položku „Spustiť teraz“, aby ste spustili aplikáciu Acrobat.

 

Pokyny pre prvé spustenie a zadanie oprávnenia Adobe ID

 

1. Pri spustení aplikácie sa zobrazí dialógové okno Požaduje sa prihlásenie. Kliknite na možnosť Prihlásiť sa teraz a do prihlasovacej obrazovky napíšte platné oprávnenie Adobe ID.

 

2. Ak nemáte oprávnenie Adobe ID, postupujte podľa výziev, aby ste si ho vytvorili.

 

3. Kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.

 

4. Následne prijmite licenčnú dohodu s koncovým užívateľom. Aplikácia Acrobat by sa teraz mala dať používať.

 

5. Ak ste nainštalovali skúšobný režim, po prijatí licenčnej dohody s koncovým užívateľom sa zobrazí obrazovka 30-dňového skúšobného obdobia s tlačidlom Spustiť skúšobnú verziu. Kliknutím na tlačidlo Spustiť skúšobnú verziu ju spustíte. Po spustení sa obrazovka skúšobnej verzie zobrazí raz denne, aby uviedla počet zostávajúcich dní skúšobnej verzie. Po 30 dňoch sa skúšobná verzia skončí a softvér budete môcť používať len na zobrazovanie súborov PDF a vykonávanie základných úloh, ako napríklad komentovanie, vypĺňanie formulárov a podpisovanie.

Odinštalovanie aplikácie Acrobat DC v systéme Windows

 

1. Spustite ovládací panel a z ovládacieho panelu vyberte položky Programy a Funkcie.

 

2. V zobrazenom zozname aplikácií zvýraznite aplikáciu Adobe Acrobat DC a kliknite na tlačidlo Odinštalovať.

 

3. Zobrazí sa dialógové okno s výzvou na potvrdenie odstránenia aplikácie Acrobat. Ak chcete produkt odinštalovať, vyberte voľbu Áno.

Právne upozornenia

Tento produkt sa integruje s online službami, ktoré vyžadujú pripojenie na internet a súhlas s príslušnými podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov (sú k dispozícii na adrese www.adobe.com/go/terms_sk). Online služby Adobe (a) sú k dispozícii len užívateľom, ktorí dovŕšili vek 13 rokov, (b) nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo jazykoch, (c) môžu byť bez upozornenia zrušené a (d) ich používanie môže byť podmienené registráciou, dodatočnými poplatkami alebo poplatkami za odoberanie.

 

Aktualizácie systémových požiadaviek nájdete na adrese http://www.adobe.com/go/acrobat_system_reqs_sk

 

 

© 2015 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United Statesand/or other countries. Apple, Mac OS, and Safari are trademarks of Apple Computer, Inc. registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty_sk/

 

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.