Oprogramowanie Adobe® Acrobat® Pro DC i Adobe® Acrobat® Standard DC

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Czytaj mnie, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące oprogramowania Adobe® Acrobat® Pro DC oraz Adobe® Acrobat®  Standard DC. Pliki Czytaj mnie, które dotyczą wszystkich produktów, nie zawierają konkretnych nazw programów. Informacje o pomocy technicznej dla oprogramowania Adobe Acrobat DC można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/acrobat_support_pl

 

Wymagania systemowe

 

Wymagania programu Acrobat Pro DC i Acrobat Standard DC dla systemów Windows®:

 

·        Procesor 1,5 GHz

·        System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (wersje 32- lub 64-bitowe) lub 2012 R2 (wersje 64-bitowe); Windows 7 (wersje 32- lub 64-bitowe); Windows 8 (wersje 32- lub 64-bitowe); Windows 8.1 (wersje 32- lub 64-bitowe)

·        1 GB pamięci RAM

·        2,5 GB wolnego miejsca na dysku w przypadku instalacji z płyty DVD i 4,5 GB wolnego miejsca na dysku w przypadku instalacji z pobranego pliku instalacyjnego. Ponadto instalator tworzy pliki tymczasowe podczas instalacji, w związku z czym wymagana ilość miejsca jest większa od podanej.

·        Rozdzielczość ekranu 1 024 x 768

·        Przeglądarka Internet Explorer® 8, 9, 10 (minimum Windows 8), 11 lub Firefox (ESR)

·        Napęd DVD-ROM w przypadku instalacji z płyty DVD

·        Opcjonalnie także wspomaganie sprzętowe grafiki

 

Instrukcje instalacji

 

Aby zainstalować oprogramowanie lub uaktualnić je do najnowszej wersji, wykonaj poniższe instrukcje. W przypadku instalacji uaktualnienia może być wymagane przedstawienie dowodu zakupu.

Instalacja programu Adobe Acrobat DC w systemie Windows

 

1. Uruchom ponownie system Windows i wyłącz oprogramowanie antywirusowe.

 

2. Podłącz komputer do Internetu.

 

3. Rozpoczęcie instalacji:

  • Jeśli program Acrobat został zakupiony w wersji na płycie DVD, włóż płytę do napędu DVD.
  • Jeśli program Acrobat został zakupiony w wersji pliku do pobrania, zapisz pakiet instalacyjny na dysku twardym.

 

Firma Adobe zaleca wykonanie kopii zapasowej pobranego pakietu — najlepiej na płycie DVD — przed rozpoczęciem instalacji. Po kliknięciu dwukrotnie pliku .exe w celu jego rozpakowania:

 

folder <dysk systemowy>:\users\<nazwa-użytkownika>\Desktop\Adobe Acrobat DCfolder

lub

<dysk systemowy>:\users\<nazwa-użytkownika>\Desktop\Adobe Acrobat 2015

 

 zostanie utworzony na pulpicie.

 

Aby rozpocząć instalację, otwórz folder i kliknij dwukrotnie plik setup.exe

 

Instalator zostanie wyświetlony w takim samym języku jak system operacyjny Twojego komputera i pokaże informacje dotyczące numeru seryjnego/instalacji wersji próbnej, prawa własności plików PDF i aplikacji do aktualizacji oprogramowania. Upewnij się, że język systemu operacyjnego Twojego komputera to angielski lub inny język odpowiadający zakupionej wersji oprogramowania.

 

4. Wprowadź numer seryjny lub zainstaluj wersję próbną. Numer seryjny kopii oprogramowania z licencją indywidualną można znaleźć na opakowaniu pudełka DVD lub na stronie potwierdzenia zakupu wersji elektronicznej (ESD) w przypadku zakupów internetowych za pośrednictwem sklepu Adobe Store. Numer ten można także znaleźć na stronie historii zakupów ESD pod adresem http://www.adobe.com. Numer seryjny kopii oprogramowania zakupionej za pośrednictwem strony Adobe Licensing Website można znaleźć po zalogowaniu się na stronie http://licensing.adobe.com.

 

5. Aby przeprowadzić instalację niestandardową, np. zmienić lokalizację docelową oprogramowania, kliknij przycisk „Dostosuj” i wybierz folder, w którym chcesz zainstalować aplikację.

 

Kliknij „Zainstaluj”. Zostanie przeprowadzona instalacja.

 

6. Jeśli w tle są uruchomione procesy wywołujące konflikt, instalator wyświetli monit o ich zakończenie w celu kontynuowania instalacji. Zamknij procesy, a następnie wróć do okna instalatora i kliknij przycisk kontynuacji.

 

7. Zostanie otwarte ostatnie okno dialogowe, tj. „Instalacja zakończona”; kliknij „Zakończ” lub „Uruchom teraz”, aby uruchomić aplikację Acrobat.

 

Pierwsze uruchamianie i instrukcje dotyczące identyfikatora Adobe ID

 

1. Podczas uruchomienia aplikacji wyświetlony zostanie ekran Wymagane logowanie. Kliknij Zaloguj się teraz, a następnie wprowadź prawidłowy identyfikator Adobe ID na ekranie logowania.

 

2. Jeśli nie masz identyfikatora Adobe ID, wykonaj instrukcje na ekranie, aby go utworzyć.

 

3. Kliknij „Zaloguj się”.

 

4. Następnie zaakceptuj umowę licencyjną. Program Acrobat będzie teraz gotowy do użycia.

 

5. W przypadku instalacji wersji próbnej zostanie wyświetlony ekran 30-dniowej wersji próbnej z przyciskiem Rozpocznij pracę z wersją próbną po zaakceptowaniu umowy licencyjnej. Kliknij Rozpocznij pracę z wersją próbną, aby rozpocząć korzystanie z wersji próbnej. Po rozpoczęciu korzystania z wersji próbnej raz dziennie zostanie wyświetlony ekran wersji próbnej z informacją o liczbie dni pozostałych do końca wersji próbnej. Po upływie 30-dniowego okresu wersji próbnej można będzie wykorzystywać oprogramowanie do przeglądania plików PDF i wykonywania podstawowych czynności, takich jak komentowanie, uzupełnianie formularzy i podpisywanie.

Dezinstalacja programu Acrobat DC w systemie Windows

 

1. Otwórz Panel sterowania i wybierz Programy i funkcje.

 

2. Zaznacz Adobe Acrobat DC na liście aplikacji, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

 

3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie usunięcia programu Acrobat. Aby odinstalować program, wybierz Tak.

Informacje prawne

Ten produkt jest zintegrowany z usługami internetowymi, które wymagają połączenia z Internetem oraz zaakceptowania warunków użytkowania i zasad prywatności (dostępne pod dresem www.adobe.com/go/terms_pl). Usługi internetowe firmy Adobe są (a) dostępne wyłącznie dla użytkowników powyżej 13. roku życia; (b) dostępne w wybranych krajach i regionach, (c) mogą zostać wyłączone bez wcześniejszego powiadomienia; oraz (d) do korzystania z nich może być wymagana rejestracja, dodatkowe opłaty oraz opłaty z tytułu subskrypcji.

 

Aktualne informacje o wymaganiach systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/acrobat_system_reqs_pl

 

 

© 2015 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United Statesand/or other countries. Apple, Mac OS, and Safari are trademarks of Apple Computer, Inc. registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty_pl/

 

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.